Kto będzie dyrektorem?

Podstawówki w Bukowie, Gaju i Konarach stanęły przed wyborem dyrektorów Wójt Gminy Mogilany zdecydował o ogłoszeniu konkursów na dyrektorów trzech szkół podstawowych. Nie skorzystał tym samym z prawa do jednoosobowego podjęcia decyzji o pozostaniu obecnych dyrektorów. Po skończeniu 5-letniej kadencji, organ prowadzący szkołę po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców w uzgodnieniu z kuratorem może … Czytaj dalej Kto będzie dyrektorem?